Workspace management på fremtidens arbejdsplads

Søg, find og book skriveborde som matcher dit behov

Med vores brugervenlige platform kan du nemt og hurtigt søge, finde og booke skriveborde, der passer perfekt til dine behov.

Uanset om du ønsker en stille og fokuseret arbejdsplads, et skrivebord tæt på dine kolleger eller en plads med en inspirerende udsigt, har vi dækket dig.

Det kræver blot få klik at reservere din ønskede plads på kontoret, eller frigive den, når du arbejder hjemmefra. Fleksibilitet er nøglen, og vores platform gør det enkelt at tilpasse din arbejdsdag efter dine præferencer.

MyDesk Deskbooking from mobile phone
Skrivebordsbooking

Fleksible eller faste pladser

MyDesk er ikke kun for dem med fleksible arbejdspladser. Hos mange af vores kunder har størstedelen af medarbejderne faste pladser, men alligevel spiller MyDesk en vigtig rolle. Systemet giver alle mulighed for at se, hvem der er på kontoret den pågældende dag, hvilket fremmer samarbejde og kommunikation.

Derudover kan MyDesk hjælpe med at udnytte kontorets kapacitet optimalt.

Når en medarbejder, der normalt har en fast plads, arbejder hjemmefra, kan deres plads frigives og gøres tilgængelig for andre. 

Tilpasset efter jeres virksomheds design og kontorlayout

At MyDesk er tilpasset din virksomheds unikke design, logo og indretning er afgørende for brugeroplevelsen. Dette skaber en følelse af sammenhæng og genkendelighed, uanset om medarbejderne bruger løsningen på mobil, desktop, Teams eller Outlook.

De bliver præsenteret for en ensartet og genkendelig oplevelse, som føles som en naturlig forlængelse af virksomhedens brand. Det føles ikke som en ekstern platform, men som en integreret del af virksomhedens miljø.

Ydermere tilbyder vi vedligeholdelse af plantegningerne gratis, hvis I skulle omorganisere kontoret.

Vores undersøgelser viser, at denne skræddersyede tilgang betyder markant øget brug og tilfredshed blandt medarbejderne, sammenlignet med en standard løsning hvor MyDesks logo og farver dominerer.

Design og tilpasning er ikke blot æstetik, det er central for brugerengagement og tilfredshed.

MyDesk tilpasses jeres design og virksomhed

Send os en mail eller book et møde

Louise, Henrik og Jesper - MyDesk

Workspace management handler om at skabe en optimal og effektiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og kan udføre deres opgaver bedst muligt. Det er en strategi, der fokuserer på at administrere alle aspekter af arbejdspladsen, lige fra indretning og layout til teknologi og faciliteter. 

Med den stigende konkurrence og kompleksitet i moderne erhvervsliv er workspace management mere vigtigt end nogensinde før. En veludført workspace management-strategi kan give mange fordele, som øget produktivitet og effektivitet, bedre pladsudnyttelse, reducerede omkostninger og højere medarbejdertilfredshed. 

I dette blogindlæg vil vi diskutere, hvorfor workspace management er vigtigt, hvordan det fungerer, og hvordan man kan implementere en effektiv strategi.

Hvad er workspace management?

Workspace management er en strategi, der fokuserer på at administrere alle aspekter af arbejdspladsen for at skabe en optimal og effektiv arbejdsplads. Det omfatter alt fra indretning og layout til teknologi og faciliteter. I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, hvad workspace management betyder, og hvad det indebærer.

Hvad indebærer workspace management?

Workspace management indebærer en lang række aktiviteter, herunder:

  1. Plads planlægning: Workspace management handler om at planlægge og organisere arbejdspladsen, så den passer bedst muligt til de forskellige arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver. Det kan omfatte at designe og indrette arbejdspladser, konference- og mødelokaler, fællesarealer og andre arbejdsområder.
  2. Teknologisk infrastruktur: En effektiv workspace management-strategi tager også højde for de teknologiske behov og krav, som medarbejderne har. Dette kan omfatte alt fra computere og telefoner til software og netværksinfrastruktur.
  3. Møbler og inventar: Møbler og inventar er også en vigtig del af workspace management. Det er vigtigt at have det rigtige udstyr, der passer til arbejdsopgaverne og arbejdsfunktionerne.
  4. Facilitetsstyring: En effektiv workspace management-strategi inkluderer også facilitetsstyring, der omfatter alt fra rengøring og vedligeholdelse af bygninger og udstyr til sikkerhed og adgangskontrol.

Hvordan adskiller workspace management sig fra traditionel facilitetsstyring?

Traditionel facilitetsstyring fokuserer primært på at administrere bygninger og faciliteter, mens workspace management tager en mere holistisk tilgang til at skabe en effektiv og optimal arbejdsplads. 

Det inkluderer en bredere vifte af faktorer og tager højde for medarbejdernes behov og arbejdsmiljøet. Mens facilitetsstyring kan være en del af workspace management, er det kun en del af den større strategi for at skabe en optimal arbejdsplads.

I alt er workspace management en strategi, der fokuserer på at skabe en effektiv og produktiv arbejdsplads for medarbejderne. Det tager højde for en række faktorer, såsom pladsudnyttelse, teknologi, møbler og faciliteter, og adskiller sig fra traditionel facilitetsstyring ved at tage en mere holistisk tilgang til at skabe en optimal arbejdsplads.

Det er vigtigt at huske, at implementering af en effektiv workspace management-strategi ikke sker over natten. Det er en kontinuerlig proces, der kræver planlægning, implementering og konstant overvågning og justering. Men med de rette ressourcer og en dedikeret indsats kan en effektiv workspace management-strategi føre til en mere tilfredsstillende arbejdsplads for medarbejderne og en mere effektiv og produktiv virksomhed som helhed.

Fordelene ved effektiv workspace management

De vigtigste fordele ved at implementere en effektiv workspace management-strategi inkluderer bl.a.:

Øget produktivitet og effektivitet

En effektiv workspace management-strategi kan føre til øget produktivitet og effektivitet blandt medarbejderne. Ved at optimere arbejdspladsen og sikre, at de nødvendige ressourcer og faciliteter er tilgængelige, kan medarbejderne udføre deres arbejde mere effektivt. Dette kan omfatte alt fra en mere ergonomisk indretning af kontoret til bedre teknologisk infrastruktur.

Forbedret medarbejdertilfredshed og moral

En effektiv workspace management-strategi kan også føre til forbedret medarbejdertilfredshed og moral. Ved at tage hensyn til medarbejdernes behov og præferencer kan man skabe en mere tilfredsstillende arbejdsplads, der øger medarbejderengagement og -tilfredshed. 

Dette kan omfatte alt fra en mere behagelig indretning af kontoret til mere fleksible arbejdstider og muligheder for arbejde hjemmefra med flex-seating.

Redceret omkostninger og forbedret ROI

Effektiv workspace management kan også føre til reducerede omkostninger og forbedret ROI. Ved at optimere arbejdspladsen og udnytte pladsen bedre kan man reducere omkostningerne ved leje og vedligeholdelse af lokaler. 

En mere effektiv arbejdsplads kan også føre til en bedre udnyttelse af medarbejdernes tid og en mere produktiv arbejdsstyrke, hvilket kan forbedre ROI.

Bedre udnyttelse og optimering af plads

En effektiv workspace management-strategi kan også føre til bedre udnyttelse og optimering af plads. Ved at tage hensyn til medarbejdernes behov og arbejdsfunktioner kan man skabe en mere effektiv og pladsbesparende arbejdsplads. 

Dette kan omfatte alt fra at indrette arbejdsområderne mere smart til bedre planlægning af møder og arrangementer.

Forbedret sikkerhed

Endelig kan effektiv workspace management føre til forbedret sikkerhed på arbejdspladsen. Ved at have en mere organiseret og effektiv arbejdsplads kan man reducere risikoen for ulykker og skader. Dette kan omfatte alt fra bedre sikkerhedsprocedurer til mere ergonomiske arbejdsområder.

Udfordringer ved workspace management

Det kan dog være en udfordring at implementere en workspace management-strategi på grund af en række faktorer. Nedenunder vil vi diskutere nogle af de udfordringer, som virksomheder kan støde på, og hvordan de kan overvinde dem.

Begrænset budget eller ressourcer

En af de største udfordringer, som virksomheder kan støde på, når de prøver at implementere en workspace management-strategi, er begrænsede budgetter eller ressourcer. Det kan være svært at finde midler til at investere i den nyeste teknologi og faciliteter, der kan forbedre arbejdspladsmiljøet. Derudover kan det også være vanskeligt at finde ressourcer til at implementere nye strategier og træne medarbejdere.

For at overvinde denne udfordring er det vigtigt at udvikle en langsigtet plan, der tager hensyn til budgetbegrænsninger og prioriterer de mest afgørende områder for forbedring. Virksomheder kan også undersøge mulighederne for at samarbejde med eksterne partnere eller udnytte offentlige ressourcer for at finansiere deres workspace management-strategi.

Modstand mod forandring fra medarbejdere eller ledelse

En anden udfordring, som virksomheder kan støde på, er modstand mod forandring fra medarbejdere eller ledelse. Når en ny workspace management-strategi implementeres, kan medarbejdere føle sig usikre eller modvillige til at ændre deres arbejdsrutiner og vaner. Ledelse kan også modstå forandringer, hvis de ikke er overbevist om værdien af at investere i workspace management.

For at overvinde denne udfordring er det vigtigt at kommunikere klart og effektivt med medarbejdere og ledelse. Virksomheder bør forklare de fordele, som en workspace management-strategi kan medføre, og involvere medarbejdere i planlægningsprocessen. Ved at give medarbejderne en følelse af ejerskab og ansvar kan modstanden mod forandringer mindskes.

Kompleksitet af arbejdspladsmiljøet

Endelig kan kompleksiteten af arbejdspladsmiljøet være en udfordring for virksomheder, der ønsker at implementere en workspace management-strategi. Arbejdspladser kan have komplekse strukturer og teknologier, der kan gøre det svært at implementere en ensartet workspace management-strategi på tværs af organisationen. Derudover kan forskellige afdelinger og teams have forskellige behov og krav til deres arbejdsplads.

For at overvinde denne udfordring er det vigtigt at udvikle en tilpasset workspace management-strategi, der tager hensyn til de forskellige behov og krav i organisationen. Virksomheder bør gennemføre en grundig analyse af deres arbejdspladser og arbejdsrutiner for at identificere områder, der kan forbedres. 

De bør også undersøge mulighederne for at implementere teknologier, der kan øge produktiviteten og effektiviteten i arbejdspladsen.

MyDesk: Effektiv workspace management software til fremtidens arbejdsplads

MyDesk er en alt-i-en platform, som er lavet til, at maksimere fordelene ved fremtidens arbejdsplads og minimere ulemperne.

Med MyDesk kan man bl.a.:

 

Bedste praksis for effektiv workspace management

Udføre en grundig vurdering af workspace-miljøet

En grundig vurdering af arbejdsmiljøet er et vigtigt første skridt i at implementere en effektiv workspace management-strategi. Det er vigtigt at undersøge de forskellige områder af arbejdspladsen og identificere de områder, hvor forbedringer kan gøres. 

Dette kan omfatte at evaluere arbejdsområder, mødelokaler, lounges og andre fællesarealer.

En grundig vurdering kan hjælpe virksomheder med at identificere, hvor deres arbejdspladsmiljø kan forbedres, og hjælpe dem med at udvikle en strategi, der kan opfylde deres specifikke behov og krav.

Vedtage en datadrevet tilgang til beslutningstagning

For at træffe informerede beslutninger om workspace management er det vigtigt at have adgang til de rigtige data. Virksomheder kan indsamle data fra forskellige kilder, såsom medarbejderfeedback, overvågning af rumudnyttelse, energiforbrug og mere.

At indsamle og analysere data kan hjælpe virksomheder med at identificere problemområder og implementere effektive løsninger. Det kan også hjælpe virksomheder med at måle effektiviteten af deres workspace management-strategi og foretage justeringer efter behov.

Udnytte teknologi- og automatiseringsværktøjer

Teknologi- og automatiseringsværktøjer kan være en afgørende faktor for effektiv workspace management. Der er mange forskellige teknologier, der kan hjælpe med at forbedre arbejdspladsen, såsom mødelokalebookingssystemer, smarte bygningsstyringssystemer og mere.

Ved at udnytte disse værktøjer kan virksomheder forbedre effektiviteten og produktiviteten af deres arbejdsplads og reducere omkostningerne ved drift og vedligeholdelse.

Opfordre til medarbejderdeltagelse og feedback

Medarbejderdeltagelse og feedback er en vigtig faktor for effektiv workspace management. Ved at involvere medarbejderne i planlægningsprocessen og opfordre til feedback, kan virksomheder forbedre deres workspace management-strategi og skabe et mere positivt arbejdspladsmiljø.

Medarbejderfeedback kan også hjælpe virksomheder med at identificere problemområder og foreslå løsninger, der kan forbedre produktiviteten og trivslen på arbejdspladsen. Det kan også hjælpe med at øge medarbejdernes engagement og tilfredshed på arbejdspladsen.

 

Workspace Management hos din virksomhed

Har i introduceret fremtidens arbejdsplads ude hos jer og vil gerne få det maksimale ud af det? Så tag en uforpligtende snak med en af vores eksperter, som kan gå i dybden med hvad MyDesk kan gøre for jeres virksomhed.

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required