Virksomheders overvejelser ved introduktion af fleksible arbejdspladser

things-to-consider-QVBNUTQ

Virksomheder fravælger at introducere fleksible arbejdspladser grundet angst for medarbejdernes reaktion.

For mange organisationer kan det være en angstprovokerende beslutning at skulle ændre sine interne systemer. Det kan være et stort skridt at implementere en ny måde for de ansatte at arbejde på, hvilket afholder nogle fra at skifte, uanset om det nye system er mere hensigtsmæssigt end det gamle.

MyDesk har spurgt medarbejdere fra en række virksomheder om hvilke tanker, de har gjort sig, ift. introduktion af fleksible arbejdspladser.

"Man bliver kun set, når man er på sin plads"

Mange steder er det stadig opfattelsen, at den gode medarbejder er den, som kommer først, går sidst og bliver set, ikke nødvendigvis den, som skaber de bedste resultater. Når den faste arbejdsplads fjernes, kan det medføre ændring af denne kultur.

"Man føler sig tryg, når man kan møde ind på den samme plads hver dag"

Mennesker er vanedyr, og vi sætter os typisk det samme sted både derhjemme og på kontoret. Ofte kan der dog følge noget godt med at bryde vanen, og i ingen tilfælde vi har oplevet negativ respons eller resultater. Ønsker en medarbejder dog stadig at sidde på sin egen faste plads, kan han fortsat det uden problemer.

"Nogle grupper har specielle behov, som kræver faste pladser"

På nogle arbejdspladser er der grupper, som har behov for specielt hardware eller har meget papirarbejde, for hvem en fleksibel arbejdsplads ikke er mulig. Disse arbejdsfunktioner kan sagtens kombineres med MyDesk-systemet, da varierende arbejdspladser ikke behøver gælde for alle ansatte.

"Jeg har brug for at sidde med mit team"

Fleksible arbejdspladser udelukker ikke, at du stadig kan sidde sammen med dit team. MyDesk giver mulighed for rettighedsstyring af lokationer, så det f.eks. kun er økonomiansatte, som kan booke pladser i økonomiafdelingen. Der kan hermed vælges specifikke områder til det enkelte team.

"Det er for stor en ændring på en gang"

I nogle virksomheder har vi erfaret, at udrulning af fleksible arbejdspladser fungerer bedst, når det sker trinvist. Mange af vores kunder starter med at gøre specifikke områder flydende, hvor man skal reservere plads, hvis man ønsker at sidde der. På resten af kontoret skal man kun angive, om man kommer ind eller ej. Hvis man gør, kan man sætte sig på den plads, hvor man plejer at sidde.

I en senere fase udvider kunderne, så de fleksible arbejdspladser inkluderer flere og flere områder, hvor brugerne skal reservere skrivebord, såfremt de ønsker at sidde der.

"Jeg har brug for altid at sidde med de samme personer"

I mange organisationer er der behov for, at specifikke arbejdsgrupper sidder tæt ved hinanden. Oprindeligt blev de placeret, hvor de sidder, fordi personerne kørte projekter sammen og derved skabte relationer. Udfordringen nogle steder er, at når projektgruppen eller arbejdsopgaven ændrer sig, bliver medarbejderen siddende, fordi det er bekvemt og hyggeligt og ikke fordi, det er de mest ‘relevante’ personer, som han sidder tæt på.

Med fleksible arbejdspladser kan man løbende opdatere sit foretrukne team og reservere et skrivebord, hvor det er mest relevant. Når man er tvunget til at tage stilling til siddeposition, er der større chance for at sætte sig, hvor det giver mest værdi.

"Medarbejderne gider ikke reservere en plads, inden de kommer på kontoret, da det er for besværligt"

Vi er allerede vant til at skulle tjekke mail, registrere arbejdstid og mange andre vaner som en fast del af vores arbejdsdag. MyDesk er et meget simpelt system, der er tilgængeligt på alle enheder også i Outlook og på IOS og Android. Det er fælles for alle kunder, at de er overraskede over, hvor nemt det er at bruge, og hvor hurtigt de vænner sig til det.

Kontakt os

I ovenstående har vi forsøgt at opstille nogle af de mest gængse bekymringer, som kan forekomme ved overvejelser af introduktion af det nye system. Vi imødekommer alle problematikker og informerer gerne om, hvordan netop I kan få gavn af MyDesk-systemet.

Kontakt Michael Ries – T: 40279941/ E: mr@mydesk.io for at høre mere, og få en pris på en udrulning i jeres virksomhed.

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk