Virksomhedsledere vælger den hybride model

kevin-bhagat-zNRITe8NPqY-unsplash-1030x687

Med den igangværende genåbning må virksomheder tage stilling til, om de går tilbage til de gamle præ-COVID-mønstre, eller om de anvender erfaringerne fra det sidste halvandet år til en omstrukturering af arbejdsmiljøet. I en ny undersøgelse af tech-udvikleren Owl Labs er 2000 virksomhedsledere fra UK, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge, Finland og Danmark blevet spurgt om deres tilgang til administration af arbejdspladsen post-pandemi. Her ses en klar intention om at gøre arbejdsmiljøet mere sikkert og attraktivt for medarbejderen ved implementering af den hybride model.

I MyDesk har vi tidligere udtrykt vores entusiasme for ideen om implementering af hybridarbejde, som flere og flere virksomheder tager til sig. Denne stigende tendens demonstreres tydeligt i undersøgelsen, hvor 89 % af virksomhederne planlægger en permanent hybrid arbejdsmodel som følge af erfaringerne under pandemien. Modellen kombinerer hjemme- og kontorarbejde, der således kan planlægges ud fra virksomhedens interne struktur og de ansattes forudsætninger. Af de adspurgte danske virksomheder vil 92 % fremover benytte sig af hybrid arbejdskraft. 62 % af det samlede antal ledere mener, at hybridarbejde gør virksomheden mere rentabel. Heraf er det især ledere af større virksomheder (1000+ medarbejdere), der tilslutter sig den overbevisning med 73 %.

Planlægning af arbejdsdage

Ift. planlægning af et bestemt antal dage pr. uge, hvor de ansatte er på kontoret, placerer de danske sig højest blandt de adspurgte nordiske virksomheder med en tilslutning på 73 %. Denne tilgang er tilfældet hos Sundhed.dk, der ved genåbningen, som vi for nyligt kunne berette, har valgt MyDesk til omstruktureringen af arbejdspladsen. På en arbejdsuge møder medarbejderne ind på kontoret to dage, har hjemmearbejde to dage, og på den femte dag vælger de selv, hvorfra de vil arbejde. Implementering af remote- eller hybridmodeller har generelt positiv indflydelse på arbejdsmiljøet og medarbejderes velbefindende, hvilket er tilfældet hos Sundhed.dk, hvor de ansatte er glade og tilfredse for den nye arbejdsfordeling, der både prioriterer det sociale liv på kontoret og det mere individfokuserede hjemmearbejde.

Samme arbejde uanset lokation

92 % af organisationerne vil afprøve nye og mere progressive fremtidige arbejdspolitikker, hvilket inkluderer en 4-dages arbejdsuge, og at arbejdet kan udføres overalt. Mange arbejdsopgaver kan i dag udføres uanset lokation, blot der er adgang til systemerne. Fremover vil virksomheder skulle stille den nødvendige teknologi til rådighed for medarbejderne, så de kan passe deres arbejdsopgaver, uanset hvor de opholder sig. Ifølge undersøgelsen får planlægning af arbejdspolitik og infrastruktur høj prioritet fremover for 93 % af organisationerne. Det inkluderer investering i teknologi- og kommunikationsværktøjer, fortsatte tiltag for social afstand på kontoret samt udlevering af det fornødne udstyr, så personen kan udføre det samme arbejde hjemme som på kontoret.

Optimer faciliteter efter behov

Med MyDesk meddeler medarbejderen, hvorfra de udfører deres arbejde via mobilappen, web, Outlook eller Teams. Virksomheden opretter plantegninger, der kan inddeles i områder med specifikke formål som stille- eller gruppearbejde. Når medarbejderen arbejder på kontoret, booker de sig ind på forhånd og er hermed garanteret en plads i det område, der svarer til, hvad de har brug for. Samtidig kan virksomheden optimere kontorfaciliteterne efter det reelle behov.

I MyDesk finder vi resultaterne fra Owl Labs undersøgelsen særdeles interessante og positive, og vi imødekommer moderne virksomheders intentioner om at tilpasse sig de nye realiteter for at opnå forbedrede arbejdsvilkår for medarbejderne. Den hybride arbejdsmodel er kommet for at blive, og vi ser frem til at tage del i den hos flere spændende virksomheder nationalt såvel som internationalt.

Skal jeres virksomhed til at tage stilling til, hvordan I kan anvende den hybride arbejdsmodel og fleksible arbejdspladser, så kontakt Michael Ries på 40279941/mr@mydesk.io for en pris, og hør nærmere, hvordan MyDesk kan hjælpe jeres virksomhed videre.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk