Fra Booking til Belægningsgrad: Sådan Forvandler MyDesk Analytics Data til Handlinger

Data analytics; man working at pc

I en verden hvor arbejdspladsens effektivitet er mere relevant end nogensinde før, står virksomheder over for den udfordring at skulle optimere deres kontorer. Det er her MyDesk Analytics kommer ind i billedet. Denne intelligente platform tager data fra simple handlinger, såsom booking af skrivebordsplads og mødelokaler, og omsætter disse informationer til konkrete strategier for optimering af rumudnyttelse. Men hvordan sker denne transformation fra rå data til værdifulde indsigter? Lad os dykke ned i processen.

Booking: Dataindsamling ved kilden

Det starter med en booking. Hver gang en medarbejder reserverer et skrivebord eller et mødelokale, genereres datapunkter. Disse data omfatter tidspunktet for bookingen, varigheden af brugen, og præferencer i placering. MyDesk Analytics indsamler denne information og begynder at skabe et billede af, hvordan og hvornår virksomhedens faciliteter anvendes.

Sensorer: Den stille dataindsamler

For virksomheder, der vælger at implementere sensorer, tages dataindsamlingen til et nyt niveau. Disse sensorer kan registrere faktisk tilstedeværelse og bevægelse, hvilket betyder, at MyDesk Analytics kan adskille mellem planlagt brug og faktisk brug. Dette giver et mere nøjagtigt billede af belægningsgraden og identificerer eventuelle mønstre i adfærd, der måske ikke kommer til udtryk i de rene bookingdata.

Analyse: Mønstergenkendelse og indsigter

Med en konstant strøm af data fra bookinger og sensorer går MyDesk Analytics i gang med analysen. Ved hjælp af avancerede algoritmer og maskinlæring kan platformen identificere tendenser i brugen af arbejdspladsens faciliteter. Det kan være alt fra at afsløre de mest populære tider for skrivebordsbrug, til at opdage hvilke mødelokaler der oftest står tomme.

Belægningsgrad: Forstå dit kontors liv

Belægningsgrad er en kritisk KPI for arbejdspladsens effektivitet. MyDesk Analytics udnytter de indsamlede data til at udregne belægningsgraden for forskellige områder i virksomheden. Dette tal kan vise sig at være afgørende for beslutningstagere, når de skal vurdere alt fra behovet for fysiske ændringer i kontorlayoutet til implementering af fleksible arbejdspolitikker.

Anbefalinger: Fra indsigter til handling

Måske det mest værdifulde aspekt af MyDesk Analytics er platformens evne til at omsætte data og indsigter til praktiske anbefalinger. Basalt set kan systemet foreslå ændringer i rumallokeringen, udvikle skræddersyede retningslinjer for booking af arbejdsområder, eller anbefale optimal udnyttelse af kontorpladsen baseret på analyse af belægningsmønstre.

Implementering: Realisering af data-drevne ændringer

Når anbefalingerne er modtaget, er det op til virksomheden at handle på dem. Det kan betyde alt fra at genindrette kontoret til at ændre retningslinjer for hjemmearbejde. Denne implementeringsfase er afgørende, da den realiserer potentialet i de indsamlede data og omdanner indsigter til fysiske ændringer i arbejdsmiljøet.

Afsluttende tanker

MyDesk Analytics står som et bevis på kraften i dataindsamling og analyse. Ved at bruge teknologi til at forstå og forbedre brugen af arbejdspladser, kan virksomheder skabe mere dynamiske, effektive og tilfredsstillende arbejdsmiljøer for deres ansatte. Fra den simple booking

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk