Hybrid work space

Søg, find og book mødelokale som matcher dit behov via 3d plantegninger

Med vores platform er det lettere end nogensinde at finde og booke mødelokaler, der passer præcist til dine behov. Vores innovative 3D plantegninger giver dig en visuel fremstilling af hvert mødelokale, så du kan vælge den perfekte ramme for dit næste møde. Med blot nogle få klik kan du reservere den optimale plads til dine krav.

Alt fra et sted og i en enkelt applikation.

Vi har gjort mødelokalebooking enkelt og brugervenligt. Vores platform tilbyder en visuel og brugervenlig grænseflade, der gør det nemt at finde og booke mødelokaler. Og det bedste er, at du kan administrere alle dine mødelokaler fra én enkelt applikation. Vi har også muligheden for at dele mødelokaler med andre i samme bygning, hvilket fremmer samarbejdet og optimerer udnyttelsen af ressourcer.

Book mødelokale uden skærm og med QR kode

Mødelokaleskærme eller QR koder til booking af mødelokaler

Vi gør mødelokalebooking endnu mere bekvemt. Vores platform giver dig mulighed for at bruge mødelokaleskærme eller QR-koder til at booke mødelokalerne. 

Installer MyDesk-app’en på jeres eksisterende skærme eller print vores QR koder og spar udgiften til skærme. Med QR koderne kan du scanne og booke et lokale, direkte fra din mobiltelefon – præcist som man gør fra skærmene.

Alternativt, lad os sætte nye skærme op hos jer, vi understøtter de fleste typer af skærme, så det matcher præcist det design du ønsker.

Bestilling af mødeforplejning fra Outlook, Teams eller mobil

 Administrationsmodul og mobil app til kantinepersonalet

 Integration til økonomisystem og PowerBI

 Gratis modul som er inkluderet i mødelokalebooking systemet

Book catering og mødelokaler direkte fra Outlook

Send os en mail eller book et møde

Louise, Henrik og Jesper - MyDesk

Hybrid workspace er en moderne arbejdsmodel, der kombinerer elementer af både fjernarbejde og traditionelt kontorarbejde. Denne model giver medarbejdere fleksibiliteten til at arbejde hjemmefra nogle dage og på kontoret på andre dage. Hybrid workspace er designet til at optimere produktivitet, samarbejde og medarbejdertilfredshed ved at tilbyde en balance mellem det sociale aspekt af kontorarbejde og den fleksibilitet og komfort, der kommer med fjernarbejde. Denne model er blevet mere populær som en løsning på de udfordringer, der er opstået i kølvandet på COVID-19 pandemien.

Fordele og udfordringer ved hybrid arbejdsplads

Hybrid arbejdsplads er en model, der kombinerer det bedste fra både hjemmearbejde og kontorarbejde. Denne model giver medarbejdere mulighed for at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen og på kontoret de andre dage. Denne tilgang til arbejde er blevet mere populær i kølvandet på COVID-19-pandemien, hvor mange virksomheder har været nødt til at tilpasse sig nye arbejdsformer. Men som med enhver arbejdsmodel, er der både fordele og udfordringer ved en hybrid arbejdsplads.

En af de største fordele ved en hybrid arbejdsplads er fleksibiliteten. Medarbejdere kan tilpasse deres arbejdsdag til deres personlige liv, hvilket kan føre til en bedre work-life balance. Dette kan være særligt gavnligt for forældre, der skal jonglere med arbejde og børnepasning, eller for dem, der bor langt væk fra kontoret og ønsker at spare tid og penge på pendling.

En anden fordel er, at det kan øge produktiviteten. Nogle mennesker arbejder bedre i et stille hjemmemiljø, mens andre trives i et mere socialt kontormiljø. Ved at give medarbejdere mulighed for at vælge, hvor de arbejder, kan virksomheder sikre, at de får det bedste ud af deres medarbejdere.

Men der er også udfordringer forbundet med en hybrid arbejdsplads. En af de største udfordringer er kommunikationen. Når medarbejdere arbejder både hjemmefra og på kontoret, kan det være svært at sikre, at alle er på samme side. Dette kan løses ved at bruge teknologi som videoopkald og chatprogrammer, men det kræver en bevidst indsats fra både ledere og medarbejdere.

En anden udfordring er at opretholde en stærk virksomhedskultur. Når medarbejdere ikke er på kontoret hver dag, kan det være svært at opbygge og vedligeholde de relationer og det fællesskab, der er så vigtigt for en stærk virksomhedskultur. Det er vigtigt for virksomheder at finde måder at opretholde denne kultur på, selv når medarbejdere arbejder hjemmefra.

Endelig er der spørgsmålet om arbejdslivets balance. Selvom en hybrid arbejdsplads kan give mere fleksibilitet, kan det også gøre det sværere for medarbejdere at adskille arbejde og fritid. Det er vigtigt for virksomheder at sætte klare grænser og forventninger for at sikre, at medarbejdere ikke bliver overbelastede.

Sammenfattende er der mange fordele ved en hybrid arbejdsplads, herunder øget fleksibilitet og potentiel produktivitetsstigning. Men der er også udfordringer, som virksomheder skal være opmærksomme på, herunder kommunikationsproblemer, opretholdelse af virksomhedskultur og arbejdslivets balance. Ved at være opmærksomme på disse udfordringer og proaktivt adressere dem, kan virksomheder skabe en succesfuld hybrid arbejdsplads, der gavner både virksomheden og dens medarbejdere.

Sådan implementeres en effektiv hybrid arbejdsplads

Hybrid work space
Hybrid arbejdsplads er en model, der kombinerer det bedste fra både fjernarbejde og traditionelt kontorarbejde. Denne model giver medarbejdere fleksibiliteten til at arbejde hjemmefra, samtidig med at de har mulighed for at komme ind på kontoret for at samarbejde og netværke med kolleger. Men at implementere en effektiv hybrid arbejdsplads kræver omhyggelig planlægning og strategi.

Først og fremmest er det vigtigt at definere, hvad en hybrid arbejdsplads betyder for din organisation. Det kan variere fra virksomhed til virksomhed, afhængigt af virksomhedens størrelse, branche og kultur. For nogle kan det betyde, at medarbejdere arbejder hjemmefra et par dage om ugen, mens de for andre kan det betyde, at nogle teams er fuldt fjernbetjente, mens andre arbejder på kontoret.

Når du har defineret, hvad en hybrid arbejdsplads betyder for din organisation, er det tid til at udvikle en klar politik. Denne politik skal omfatte retningslinjer for, hvornår og hvordan medarbejdere kan arbejde hjemmefra, samt forventninger til kommunikation og produktivitet. Det er også vigtigt at sikre, at politikken er retfærdig og inkluderende for alle medarbejdere, uanset hvor de vælger at arbejde.

Efter at have udviklet en politik, er det næste skridt at investere i de nødvendige teknologier. Dette kan omfatte cloud-baserede softwareløsninger, der gør det muligt for medarbejdere at arbejde og samarbejde effektivt, uanset hvor de befinder sig. Det kan også omfatte investeringer i hardware, såsom bærbare computere og headsets, der gør det muligt for medarbejdere at arbejde effektivt hjemmefra.

Men teknologi er kun en del af ligningen. For at en hybrid arbejdsplads skal være effektiv, er det også nødvendigt at skabe en kultur, der understøtter fleksibelt arbejde. Dette kan omfatte at tilbyde træning og støtte til medarbejdere, der er nye til fjernarbejde, samt at fremme en kultur af tillid og ansvarlighed.

Endelig er det vigtigt at huske på, at implementering af en hybrid arbejdsplads er en løbende proces. Det kan være nødvendigt at justere politikker og praksis over tid, baseret på feedback fra medarbejdere og ændringer i forretningsbehov. Det er også vigtigt at måle succesen af din hybrid arbejdsplads, ved at spore nøgleindikatorer som medarbejdertilfredshed, produktivitet og medarbejderfastholdelse.

Implementering af en effektiv hybrid arbejdsplads er ikke en nem opgave, men med den rette planlægning og strategi kan det være en kraftfuld måde at tiltrække og fastholde talent, øge produktiviteten og skabe en mere fleksibel og inkluderende arbejdsplads.

Fremtidens arbejdsplads: Hybrid modellen

Fremtidens arbejdsplads: Hybrid modellen. Det er en model, der kombinerer det bedste fra to verdener – det fysiske kontor og det virtuelle arbejdsrum. Denne model er blevet mere og mere populær i takt med, at virksomheder har måttet tilpasse sig en ny virkelighed under og efter Covid-19 pandemien.

Hybrid arbejdspladsen er en model, der giver medarbejdere mulighed for at arbejde både hjemmefra og fra kontoret. Denne fleksibilitet har vist sig at være en stor fordel for mange virksomheder og deres medarbejdere. For det første giver det medarbejderne en bedre balance mellem arbejde og privatliv, da de kan tilpasse deres arbejdstid og -sted til deres personlige behov og præferencer. For det andet kan virksomhederne spare penge på kontorplads, da de ikke behøver at have et skrivebord til hver enkelt medarbejder.

Men at skabe en vellykket hybrid arbejdsplads kræver mere end bare at give medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra. Det kræver også, at virksomhederne investerer i de rette teknologier og værktøjer, der kan understøtte denne arbejdsform. Dette kan inkludere alt fra cloud-baserede softwareløsninger, der gør det muligt for medarbejderne at tilgå deres arbejde fra hvor som helst, til kommunikationsplatforme, der gør det nemt at holde møder og samarbejde på tværs af forskellige lokationer.

Derudover er det vigtigt, at virksomhederne også tager højde for de menneskelige aspekter af en hybrid arbejdsplads. Det kan være en udfordring at opretholde en stærk virksomhedskultur og et godt socialt miljø, når medarbejderne ikke er fysisk sammen hver dag. Derfor er det vigtigt at finde måder at fremme samhørighed og engagement på, selv når medarbejderne arbejder på afstand. Dette kan inkludere alt fra virtuelle teambuilding-aktiviteter til regelmæssige check-ins for at sikre, at alle medarbejdere føler sig værdsatte og inkluderede.

Endelig er det vigtigt at huske på, at en hybrid arbejdsplads ikke nødvendigvis er den rette løsning for alle virksomheder eller alle medarbejdere. Nogle mennesker trives bedst i et traditionelt kontormiljø, mens andre foretrækker at arbejde fuldtid hjemmefra. Derfor er det vigtigt at have en åben dialog med medarbejderne om deres præferencer og behov, og at være villig til at tilpasse modellen efter disse.

Hybrid arbejdspladsen er ikke bare en midlertidig løsning på en usædvanlig situation. Det er en model, der har potentialet til at revolutionere måden, vi arbejder på, og skabe en mere fleksibel, inkluderende og bæredygtig arbejdsplads. Men det kræver, at virksomhederne er villige til at investere tid, ressourcer og tankevirksomhed i at gøre det til en succes.

Hybrid arbejdsplads: Balancen mellem hjemmearbejde og kontor

Hybrid arbejdsplads er et koncept, der er vokset i popularitet i de seneste år, især i kølvandet på COVID-19 pandemien. Det er en model, der kombinerer det bedste fra både hjemmearbejde og kontorarbejde, og giver medarbejdere mulighed for at arbejde både på kontoret og hjemmefra. Denne model er designet til at give medarbejdere fleksibilitet, samtidig med at den opretholder en vis grad af struktur og samhørighed, der ofte er forbundet med traditionelle kontormiljøer.

Hybrid arbejdspladsmodellen er attraktiv for mange virksomheder, fordi den giver dem mulighed for at tilbyde deres medarbejdere en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Medarbejdere kan tilpasse deres arbejdsdag til deres personlige behov og præferencer, hvilket kan føre til øget produktivitet og tilfredshed. Samtidig kan virksomhederne drage fordel af de omkostningsbesparelser, der er forbundet med at have færre medarbejdere på kontoret på fuld tid.

Men at skabe en vellykket hybrid arbejdsplads kræver mere end bare at give medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen. Det kræver en bevidst indsats for at sikre, at alle medarbejdere føler sig inkluderet og engageret, uanset hvor de arbejder fra. Det betyder, at virksomhederne skal investere i teknologi, der understøtter fjernarbejde, og at de skal udvikle politikker og procedurer, der fremmer en inkluderende kultur.

En af de største udfordringer ved at implementere en hybrid arbejdsplads er at sikre, at alle medarbejdere har adgang til de samme ressourcer og muligheder, uanset om de arbejder på kontoret eller hjemmefra. Det kan være en udfordring at sikre, at fjernarbejdere ikke føler sig isolerede eller udelukkede, og at de har de samme muligheder for at deltage i møder og samarbejde med deres kolleger.

Derudover er det vigtigt at sikre, at alle medarbejdere har de nødvendige værktøjer og teknologier til at udføre deres arbejde effektivt. Det kan betyde at investere i cloud-baserede softwareløsninger, der gør det muligt for medarbejdere at tilgå deres arbejde fra enhver placering, eller at tilbyde teknisk support til medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Endelig er det vigtigt at huske på, at en hybrid arbejdsplads ikke nødvendigvis er den rigtige løsning for alle virksomheder eller alle medarbejdere. Nogle mennesker trives bedst i et traditionelt kontormiljø, mens andre foretrækker at arbejde hjemmefra. Det er vigtigt at tage højde for individuelle præferencer og behov, når man overvejer at implementere en hybrid arbejdsplads.

I sidste ende kan en hybrid arbejdsplads tilbyde mange fordele for både virksomheder og medarbejdere. Men det kræver en bevidst indsats og omhyggelig planlægning for at sikre, at det fungerer effektivt for alle involverede.

Konklusion

Hybrid workspace er en effektiv løsning, der kombinerer fordelene ved både fjernarbejde og traditionelt kontorarbejde. Det giver medarbejdere fleksibilitet og autonomi, samtidig med at det opretholder muligheden for personlig interaktion og samarbejde. Dette kan føre til øget produktivitet, medarbejdertilfredshed og fastholdelse. Dog kræver det omhyggelig planlægning og styring for at sikre effektiv kommunikation og samarbejde på tværs af forskellige arbejdssteder.

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required