Forenkling af arbejdstidsregistrering med normtider i WorkTime

Normtider i MyDesk WorkTime

I takt med indførelsen af ny EU-lovgivning vedrørende dokumentation af arbejdstid, står mange virksomheder og medarbejdere overfor udfordringer med at håndtere den øgede administrative byrde. Med MyDesk WorkTime løser vi dette problem med indførsel af muligheden for normtider, så medarbejderne kun skal gøre noget aktivt når de afviger fra deres normtid.

Hvad er normtider?

Normtider refererer til standardiserede arbejdstider, som en medarbejder typisk arbejder indenfor på en almindelig arbejdsdag, for eksempel 09.00 til 16.00. Ved at indføre normtider i MyDesk WorkTime, muliggøres det for medarbejdere at undgå daglige registreringer af start- og sluttidspunkter, forudsat at deres arbejdstider ikke afviger fra de fastsatte normtider.

Hvordan fungerer det?

Medarbejdere behøver kun at foretage registreringer i MyDesk WorkTime-appen, når deres faktiske arbejdstider afviger fra de etablerede normtider. Dette betyder, at den daglige proces med at stemple ind og ud kun er nødvendig, når der forekommer afvigelser, hvilket markant reducerer den administrative byrde for både medarbejdere og virksomheder.

For at sikre overensstemmelse med lovgivningen om arbejdstidsregistrering, kræver MyDesk at medarbejderne mindst én gang om måneden bekræfter og indsender deres forududfyldte arbejdstidsregistreringer via appen. Denne funktion sikrer, at virksomhederne har adgang til nødvendig dokumentation, hvis det bliver efterspurgt.

Valgfri daglig registrering

For dem, der foretrækker at føre detaljeret registrering af deres arbejdstider, bevarer MyDesk WorkTime muligheden for at stemple ind og ud dagligt via mobilappen. Denne fleksibilitet sikrer, at systemet kan tilpasses individuelle præferencer og arbejdsrutiner, samtidig med at det opfylder virksomhedernes behov for dokumentation.

Fordele ved opdateringen

Denne nyopdatering til MyDesk WorkTime appen bringer flere fordele, herunder:

  • Reduceret administrativt arbejde: Ved at minimere nødvendigheden af daglige tidsregistreringer, sparer medarbejderne tid, som i stedet kan anvendes produktivt.
  • Forenklet overholdelse af lovgivning: Automatiseringen og den lette adgang til arbejdstidsregistreringer letter virksomhedernes evne til at overholde EU’s lovgivningskrav.
  • Fleksibilitet og brugervenlighed: Medarbejdere kan nemt administrere deres arbejdstider via en intuitiv mobilapp, hvilket forbedrer deres arbejdserfaring og tilfredshed.

Konklusion

MyDesk’s integration af normtider i WorkTime appen er et skridt fremad mod at gøre arbejdstidsregistrering mere tilgængelig og mindre tidskrævende. Ved at tilbyde en løsning, der både er i overensstemmelse med ny lovgivning og reducerer den administrative byrde.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk