Få mere ud af dit kontor med MyDesk Workspace Analytics

MyDesk analytics app

At optimere udnyttelsen af et kontorareal kræver en dyb forståelse af, hvordan rummene bruges, og hvordan de kan udnyttes bedst muligt. Med MyDesk Workspace Analytics transformeres denne komplekse og tidskrævende opgave til en overskuelig og præcis proces, der giver mulighed for at træffe velinformerede beslutninger om kontorindretningen og arbejdspladsens layout.

Dataindsamling

MyDesk Workspace Analytics starter med en grundig dataindsamling. Systemet indsamler kontinuerligt data om, hvordan forskellige dele af kontoret anvendes. Det registrerer, hvilke områder der er mest populære, hvor lang tid medarbejderne tilbringer i forskellige områder, og hvornår kontoret er mest og mindst benyttet. Disse data indsamles gennem forskellige sensorer og brugerinput, hvilket sikrer en omfattende forståelse af kontorets dynamik.

Denne form for dataindsamling giver et detaljeret overblik over, hvordan kontorets ressourcer anvendes. Det kan for eksempel vise, om der er bestemte møderum, der konstant er overbookede, eller om der er stille områder, der sjældent bruges. Denne indsigt er afgørende for at forstå medarbejdernes adfærd og arbejdsmønstre.

Analyse

Efter dataindsamlingen kommer analysen. MyDesk bruger avancerede algoritmer til at bearbejde de indsamlede data og identificere mønstre og tendenser. Denne analyse hjælper med at afdække underudnyttede områder, optimale tider for forskellige aktiviteter og måder at forbedre arbejdspladsens layout på.

For eksempel kan analysen afsløre, at bestemte områder af kontoret er overbefolkede på bestemte tidspunkter af dagen, hvilket kan føre til støj og forstyrrelser. På den anden side kan den vise, at andre områder sjældent bruges, hvilket kan indikere et potentiale for omstrukturering eller omdannelse til mere nyttige rum.

Optimering

Baseret på analyseresultaterne kan du træffe informerede beslutninger om, hvordan du bedst udnytter dit kontorareal. MyDesk Workspace Analytics giver konkrete anbefalinger, der kan omfatte ændringer i kontorlayoutet, indførelse af fleksible arbejdsområder, eller justeringer i bookingpolitikkerne for mødelokaler.

For eksempel, hvis data viser, at åbne arbejdsområder er højt værdsatte, men ofte overbefolkede, kan du overveje at udvide disse områder. Alternativt, hvis der er en høj efterspørgsel efter stille arbejdsrum, kan du omdanne sjældent brugte områder til netop sådanne rum.

Fordele ved MyDesk Workspace Analytics

Ved at anvende MyDesk Workspace Analytics opnår virksomheder en række fordele:

  1. Øget Effektivitet: Med bedre forståelse af, hvordan kontorpladsen bruges, kan virksomheder maksimere rumudnyttelsen og dermed øge effektiviteten.
  2. Forbedret Medarbejdertilfredshed: Når arbejdspladsen er tilpasset medarbejdernes behov og præferencer, forbedres trivslen og produktiviteten.
  3. Omkostningsbesparelser: Ved at identificere og eliminere underudnyttede områder kan virksomheder spare på omkostninger forbundet med kontorplads.
  4. Datadrevne Beslutninger: Beslutninger om kontorindretningen bliver baseret på konkrete data frem for gætteri, hvilket fører til mere effektive løsninger.

Implementering og Brugervenlighed

MyDesk Workspace Analytics er designet til at være brugervenligt og let at implementere. Systemet kan integr

eres med eksisterende IT-infrastruktur og kræver minimal træning for at bruge effektivt. Det intuitive dashboard giver en nem adgang til data og analyser, hvilket gør det enkelt for ledere og facilitetsforvaltere at træffe informerede beslutninger.

Konklusion

MyDesk Workspace Analytics er et revolutionerende værktøj, der gør det muligt for virksomheder at optimere deres kontorplads effektivt. Gennem nøjagtig dataindsamling, dybdegående analyse og brugervenlige løsninger, transformerer MyDesk måden virksomheder tænker og agerer i forhold til deres arbejdsplads. Dette fører ikke kun til en bedre udnyttelse af kontorpladsen, men også til øget medarbejdertilfredshed og generel effektivitet. Ved at bruge MyDesk Workspace Analytics kan virksomheder træde ind i en ny æra af arbejdspladsstyring, hvor data driver beslutninger og fører til konkrete forbedringer i hverdagens arbejdsmiljø.

Vi har faste pladser – Er MyDesk så relevant for os?

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk