Tidsregistrering i henhold til EU-lovgivning

EU Worktime Law

Tidsregistrering er en afgørende faktor i enhver organisation. Det hjælper med at sikre, at medarbejdere ikke overarbejder, samtidig med at det garanterer retfærdig kompensation for det arbejde, de udfører. I denne artikel vil vi uddybe det juridiske aspekt af tidsregistrering i EU, herunder Danmark, og hvordan det påvirker både arbejdsgivere og medarbejdere.

Tidsregistrering: En EU-dom

I en nylig retssag i Spanien påstod en fagforening, at en bank var forpligtet til at etablere et system til at spore og registrere de faktiske, daglige arbejdstimer for sit personale. Dette er et eksempel på, hvordan tidsregistrering kan blive et juridisk anliggende, ikke kun et administrativt.

Retssagen

Den spanske bank havde kun et system, der kunne registrere hele dage med fravær, såsom ferie eller sygdom. Den spanske domstol fandt, at banken ikke havde et system, der gjorde det muligt effektivt at holde styr på medarbejdernes arbejdstimer.

EU-lovgivning

Domstolen var dog i tvivl om, hvorvidt situationen i Spanien var i strid med EU-lovgivningen, da arbejdsgivere i Spanien ikke var forpligtet til at etablere deres egne systemer til at registrere alle daglige timer, der blev arbejdet af deres personale. Dette førte til, at EU-domstolen skulle afgøre, om det var i overensstemmelse med EU-lovgivningen, at den spanske lov ikke krævede arbejdsgivere at etablere et system til registrering af alle arbejdstimer for de enkelte medarbejdere i deres organisationer.

EU-domstolens afgørelse

EU-domstolen konkluderede, at det er umuligt at fastslå de faktiske arbejdstimer og overarbejdstimer på en objektiv og pålidelig måde i fravær af et system, der kan bruges til at måle og registrere de individuelle daglige timer, der arbejdes af hver medarbejder. Med dette i mente fandt Domstolen, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at arbejdsgiverne etablerer objektive, pålidelige og tilgængelige systemer, der kan bruges til at måle længden af hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid.

Beskyttelse af medarbejdere

Ifølge Domstolen kan et sådant system bruges til at sikre, at medarbejderne har en effektiv måde at beskytte deres rettigheder på, samtidig med at det gør det lettere for medarbejderne at dokumentere deres sag i tilfælde af, at deres rettigheder krænkes. Den spanske regering argumenterede for, at det ville medføre enorme omkostninger for arbejdsgivere at indføre et sådant system til registrering og sporing af daglige arbejdstimer for medarbejdere, men Domstolen fandt, at behovet for at beskytte medarbejdernes sikkerhed og sundhed vejede tungere end sådanne økonomiske hensyn.

Overtrædelse af EU-lov

Domstolen fastslog derfor, at det er en overtrædelse af EU-loven, hvis medlemsstaterne ikke pålægger arbejdsgiverne at etablere et system til sporing af de enkelte medarbejderes arbejdstimer. Domstolen bemærkede dog, at det er op til hver enkelt medlemsstat at fastlægge de præcise regler, der skal gælde for disse systemer til registrering af arbejdstiden, herunder om der skal gælde særlige regler for visse sektorer eller virksomheder af en bestemt størrelse.

Tidsregistrering i Danmark

Det er i øjeblikket uklart, præcis hvordan dansk lov vil blive ændret i lyset af dommen, men det er sandsynligt, at der vil blive foreslået en ændring af Arbejdsmiljøloven i den nye lovgivende forsamling.

Forberedelse til ændringer

Virksomheder anbefales derfor allerede nu at begynde at forberede sig på, at de vil skulle optage de daglige arbejdstimer for alle medarbejdere. Vi vil nøje følge implementeringen af denne afgørelse og vil vende tilbage, når der er nye udviklinger.

Grundlæggende regler om arbejdstid i EU

Hvis du er arbejdsgiver, skal du kende de grundlæggende regler om arbejdstid og garantere de minimumsstandarder, der er fastsat i EU-direktiverne. Du skal respektere reglerne om minimum daglig og ugentlig hvile, pauser, natarbejde samt årlig ferie og maksimal ugentlig arbejdstid. Dit EU-land kan anvende regler, der er mere gunstige for arbejdstagerne.

Arbejdstid og hvile

Som arbejdsgiver skal du sikre, at dit personale ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit (inklusive overarbejde), over en referenceperiode på op til 4 måneder. Dine medarbejdere skal have mindst 11 sammenhængende timers daglig hvile og mindst 24 timers uafbrudt ugentlig hvile hver 7. dag, over en referenceperiode på 2 uger.

Pauser

Hvis dine medarbejdere arbejder mere end 6 timer om dagen, skal du sikre, at de får en pause, hvis varighed er specificeret i kollektive aftaler eller ved national lov.

Årlig ferie

Ud over de daglige og ugentlige hvileperioder har dit personale ret til mindst 4 ugers betalt ferie om året. Du kan ikke erstatte disse ferier med en betaling, medmindre ansættelseskontrakten er blevet afsluttet, før medarbejderen har brugt alle deres årlige feriedage.

Konklusion

Tidsregistrering er en afgørende faktor i enhver virksomheds drift. Med EU-lovgivningen, der nu kræver, at arbejdsgivere etablerer objektive, pålidelige og tilgængelige systemer for at måle hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid, er det vigtigt, at virksomheder begynder at forberede sig på disse ændringer. Selvom det kan medføre en betydelig økonomisk og administrativ byrde for virksomheder, er det vigtigt at huske på, at formålet med disse ændringer er at beskytte medarbejdernes rettigheder og sikre retfærdige arbejdsforhold.

Læs mere om MyDesk Worktime her: https://mydeskworktime.com eller WorkTime – MyDesk

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk