Tidsregistrering i henhold til EU-lovgivning

Let og overskuelig måde at registrere hvor og hvornår du arbejder

Let og brugervenligt
Vælg om du arbejde fra kontoret eller et andet sted og tryk på ‘Start’ for at begynde registreringen. Når din arbejdsdag er slut, trykker du bare på ‘Stop’, og din tid er registreret præcist og problemfrit. Vi har fjernet unødvendige komplikationer og gjort det nemt for alle at navigere gennem appen. Med WorkTime behøver du ikke bekymre dig om besværlige procedurer – det handler om at gøre registrering af arbejdstid så let som muligt, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget: dit arbejde.

Overblik over registreringer
Vores brugervenlige app giver dig et enkelt og klart overblik over hvornår du er og har været på arbejde. Med et par klik kan du nemt få adgang til en detaljeret oversigt over dine registreringer, uanset hvor du er.

Automatisk påmindelse
WorkTime sørger for at minde dig om dine registreringer hvis du glemmer det. Når du går i dit overblik kan du se dine tidligere registreringer og de dage du evt. skulle have glemt.

Overhold loven og få overblik

Automatisér rapporteringen
Med vores rapportering er det let og overskueligt at skabe overblik over alle registreringer over en periode, på tværs af medarbejdere. Få indsigt i arbejdstid, sygdom, ferie, hjemmearbejde og tid på kontoret. Få præsenteret nøgletal på realtid. Rapporterne kan blive sendt automatisk på uge- og/eller måneds niveau og kan let tilgås gennem en browser.
MyDesk opbevarer alle registreringer i minimum 5 år, som loven skriver man skal, I kan dog til hver en tid få slettet jeres data hvis I ønsker det.

API og eksport af data
Eksporter de data du har brug for direkte til Excel. WorkTime tillader også API adgang til andre systemer og egne rapporter.

Advarsel om hviletid
WorkTime giver dig en melding hvis en medarbejder ikke har registreret deres arbejdstid eller hvis de er i en situation hvor de har arbejdet mere end hvad loven siger.

Vi garanterer for sikkerheden

ISAE 3402 er en international standard, som anvendes til revision og erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed om kontroller hos serviceleverandører, herunder it-serviceleverandører.

At være GDPR (General Data Protection Regulation) compliant betyder, at vi som virksomhed overholder reglerne og bestemmelserne fastlagt i GDPR. GDPR er en europæisk lov, der har til formål at beskytte privatlivets fred og håndtere behandlingen af personoplysninger. For at være GDPR-compliant skal en virksomhed eller organisation implementere passende sikkerhedsforanstaltninger, opretholde gennemsigtighed om, hvordan personoplysninger behandles, og indhente samtykke fra enkeltpersoner, før deres data behandles.

Vi benytter os af Microsofts datacenter.
At have datacentre i Europa indebærer flere fordele. For det første sikrer det overholdelse af strenge databeskyttelseslove, såsom GDPR, der beskytter individets privatliv og giver kontrol over personlige oplysninger. Derudover reducerer geografisk nærhed til brugere i Europa latency, hvilket resulterer i hurtigere dataoverførsel og forbedret ydeevne for online tjenester. Endelig styrker det Europas digitale suverænitet ved at bevare data inden for regionen, hvilket kan bidrage til øget sikkerhed og uafhængighed.

Send os en mail eller book et møde

Louise, Henrik og Jesper - MyDesk

Tidsregistrering er en afgørende faktor i enhver organisation. Det hjælper med at sikre, at medarbejdere ikke overarbejder, samtidig med at det garanterer retfærdig kompensation for det arbejde, de udfører. I denne artikel vil vi uddybe det juridiske aspekt af tidsregistrering i EU, herunder Danmark, og hvordan det påvirker både arbejdsgivere og medarbejdere.

Tidsregistrering: En EU-dom

I en nylig retssag i Spanien påstod en fagforening, at en bank var forpligtet til at etablere et system til at spore og registrere de faktiske, daglige arbejdstimer for sit personale. Dette er et eksempel på, hvordan tidsregistrering kan blive et juridisk anliggende, ikke kun et administrativt.

Retssagen

Den spanske bank havde kun et system, der kunne registrere hele dage med fravær, såsom ferie eller sygdom. Den spanske domstol fandt, at banken ikke havde et system, der gjorde det muligt effektivt at holde styr på medarbejdernes arbejdstimer.

EU-lovgivning

Domstolen var dog i tvivl om, hvorvidt situationen i Spanien var i strid med EU-lovgivningen, da arbejdsgivere i Spanien ikke var forpligtet til at etablere deres egne systemer til at registrere alle daglige timer, der blev arbejdet af deres personale. Dette førte til, at EU-domstolen skulle afgøre, om det var i overensstemmelse med EU-lovgivningen, at den spanske lov ikke krævede arbejdsgivere at etablere et system til registrering af alle arbejdstimer for de enkelte medarbejdere i deres organisationer.

EU-domstolens afgørelse

EU-domstolen konkluderede, at det er umuligt at fastslå de faktiske arbejdstimer og overarbejdstimer på en objektiv og pålidelig måde i fravær af et system, der kan bruges til at måle og registrere de individuelle daglige timer, der arbejdes af hver medarbejder. Med dette i mente fandt Domstolen, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at arbejdsgiverne etablerer objektive, pålidelige og tilgængelige systemer, der kan bruges til at måle længden af hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid.

Beskyttelse af medarbejdere

Ifølge Domstolen kan et sådant system bruges til at sikre, at medarbejderne har en effektiv måde at beskytte deres rettigheder på, samtidig med at det gør det lettere for medarbejderne at dokumentere deres sag i tilfælde af, at deres rettigheder krænkes. Den spanske regering argumenterede for, at det ville medføre enorme omkostninger for arbejdsgivere at indføre et sådant system til registrering og sporing af daglige arbejdstimer for medarbejdere, men Domstolen fandt, at behovet for at beskytte medarbejdernes sikkerhed og sundhed vejede tungere end sådanne økonomiske hensyn.

Overtrædelse af EU-lov

Domstolen fastslog derfor, at det er en overtrædelse af EU-loven, hvis medlemsstaterne ikke pålægger arbejdsgiverne at etablere et system til sporing af de enkelte medarbejderes arbejdstimer. Domstolen bemærkede dog, at det er op til hver enkelt medlemsstat at fastlægge de præcise regler, der skal gælde for disse systemer til registrering af arbejdstiden, herunder om der skal gælde særlige regler for visse sektorer eller virksomheder af en bestemt størrelse.

Tidsregistrering i Danmark

Det er i øjeblikket uklart, præcis hvordan dansk lov vil blive ændret i lyset af dommen, men det er sandsynligt, at der vil blive foreslået en ændring af Arbejdsmiljøloven i den nye lovgivende forsamling.

Forberedelse til ændringer

Virksomheder anbefales derfor allerede nu at begynde at forberede sig på, at de vil skulle optage de daglige arbejdstimer for alle medarbejdere. Vi vil nøje følge implementeringen af denne afgørelse og vil vende tilbage, når der er nye udviklinger.

Grundlæggende regler om arbejdstid i EU

Hvis du er arbejdsgiver, skal du kende de grundlæggende regler om arbejdstid og garantere de minimumsstandarder, der er fastsat i EU-direktiverne. Du skal respektere reglerne om minimum daglig og ugentlig hvile, pauser, natarbejde samt årlig ferie og maksimal ugentlig arbejdstid. Dit EU-land kan anvende regler, der er mere gunstige for arbejdstagerne.

Arbejdstid og hvile

Som arbejdsgiver skal du sikre, at dit personale ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit (inklusive overarbejde), over en referenceperiode på op til 4 måneder. Dine medarbejdere skal have mindst 11 sammenhængende timers daglig hvile og mindst 24 timers uafbrudt ugentlig hvile hver 7. dag, over en referenceperiode på 2 uger.

Pauser

Hvis dine medarbejdere arbejder mere end 6 timer om dagen, skal du sikre, at de får en pause, hvis varighed er specificeret i kollektive aftaler eller ved national lov.

Årlig ferie

Ud over de daglige og ugentlige hvileperioder har dit personale ret til mindst 4 ugers betalt ferie om året. Du kan ikke erstatte disse ferier med en betaling, medmindre ansættelseskontrakten er blevet afsluttet, før medarbejderen har brugt alle deres årlige feriedage.

Konklusion

Tidsregistrering er en afgørende faktor i enhver virksomheds drift. Med EU-lovgivningen, der nu kræver, at arbejdsgivere etablerer objektive, pålidelige og tilgængelige systemer for at måle hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid, er det vigtigt, at virksomheder begynder at forberede sig på disse ændringer. Selvom det kan medføre en betydelig økonomisk og administrativ byrde for virksomheder, er det vigtigt at huske på, at formålet med disse ændringer er at beskytte medarbejdernes rettigheder og sikre retfærdige arbejdsforhold.

Læs mere om MyDesk Worktime her: https://mydeskworktime.com eller WorkTime – MyDesk

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required