Optimer Din Arbejdsplads med Data: En Dybdegående Guide til MyDesk Analytics

Office analytics; accounting records; papers with graphs, calculator and pen

I nutidens hastigt skiftende arbejdsmiljø er det afgørende at forstå og udnytte kontorpladsen optimalt. Medarbejderne efterspørger fleksibilitet og tilpasning, og virksomhederne skal kunne tilbyde det samtidigt med, at de holder omkostningerne nede. Dette er en udfordring, der kræver præcise data og smart analyse. Her er MyDesk Analytics ikke blot et værktøj; det er en revolutionerende partner, der transformerer den måde, virksomheder organiserer og administrerer deres fysiske rum på. Lad os udforske, hvordan MyDesk Analytics kan optimere din arbejdsplads med data.

Trin 1: Indsamling af Data

MyDesk Analytics begynder med en systematisk indsamling af data. Det gør det muligt for virksomheder at få indblik i, hvordan deres skrivebordspladser og mødelokaler anvendes. Dette inkluderer:

 • Bookingdata: Hvem booker hvad, hvornår og hvor længe?
 • Sensordata: Hvad siger de realtidsbesatte pladser versus bookingerne?
 • Brugerfeedback: Hvad siger medarbejderne om de faciliteter, de bruger?

Trin 2: Analyse af Data

Når dataene er indsamlet, bruger MyDesk Analytics avanceret AI og algoritmer til at analysere og fortolke dataene. Denne proces involverer:

 • Mønstergenkendelse: Identificerer peak-brugstider og lavsæsoner.
 • Belægningsgrad: Beregner den procentvise udnyttelse af tilgængelige skriveborde og møderum.
 • Anomalidetektion: Finder uoverensstemmelser, såsom et mødelokale, der ofte bookes, men sjældent bruges.

Trin 3: Indsigter og Anbefalinger

Analysefasen leder til konkrete indsigter og anbefalinger. MyDesk Analytics skaber rapporter, der kan hjælpe ledelsen med at:

 • Forbedre Ressourceallokering: Justere antallet af skrivebordsplasser og mødelokaler baseret på faktisk behov.
 • Fremme Fleksibilitet: Udvikle politikker, der tillader medarbejderne at arbejde hvor og hvornår, de er mest produktive.
 • Forebyg Spild: Identificere og reducere tiden, hvor rum står tomme.

Trin 4: Handling og Implementering

Indsigter og anbefalinger skal omsættes til handling for at opnå ægte optimering. Implementering kan involvere:

 • Rumomkonfigurering: Ændring af kontorlayoutet for at afspejle de faktiske brugsmønstre.
 • Teknologisk Integration: Anvende teknologiske løsninger som app-baserede booking-systemer for at forbedre brugeroplevelsen.
 • Kulturændring: Fremme en kultur af data-drevet beslutningstagning og fleksibilitet i organisationen.

Trin 5: Overvågning og Justering

Optimering er en løbende proces. MyDesk Analytics tilbyder muligheder for at:

 • Monitorere Ændringer: Følg op på, hvordan de implementerede ændringer påvirker brugen.
 • Finjustering: Brug løbende data til at tilpasse og forbedre beslutninger.

Konklusion

MyDesk Analytics repræsenterer kernen i moderne arbejdspladsstyring. Ved at bruge data til at forstå og forbedre hvordan skrivebordsplasser og mødelokaler anvendes, kan virksomheder skabe en mere effektiv, behagelig og produktiv arbejdsplads for deres ansatte. Det handler ikke kun om at udnytte pladsen bedre, men også om at forstå og imødekomme de skiftende behov hos en moderne arbejdsstyrke.

Vi har faste pladser – Er MyDesk så relevant for os?

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk