Hvad kan vi hjælpe med?

Onboarding

Planlæg og forbered til implementering af MyDesk

Organiser dit hold.

Størrelsen og omfanget af din implementering vil afgøre, hvor mange ressourcer du har brug for. Dog bør alle projektteams inkludere følgende deltagere:  

En projekt ejer 

Projektets ejer skal være med fra start, implementering, go-live og videre frem. Det er vigtigt denne person deltager og støtter op om projektet hele vejen.  

En eller flere systemadministratorer (MyDesk Systemejere)  

Denne person bør være aktivt deltagende gennem hele implementeringen og efter. Det er vigtigt at administratoren forstår processerne i MyDesk så vi fortsat kan opfylde alle krav fra ledere og brugere.  

Microsoft Exchange/Office 365 Administrator/Global Admin  

Denne/disse person(er) er ansvarlig(e) for din Microsoft Exchange Server eller Office 365-platform og har rettigheder og tilladelser til at forbinde MyDesk med Exchange. Denne person bør være involveret gennem hele implementeringen og efterfølgende. Det er vigtigt, at administratoren forstår kravene og afhængighederne for forbindelsen mellem MyDesk og Exchange.  

En projektleder  

Denne person leder implementeringen og sikrer, at projektopgaverne og den overordnede tidsplan er på rette spor. 

En eller flere superbrugere  

Disse brugere hjælper med at sikre, at dit projekt imødekommer behovene hos slutbrugerne og virksomhedens behov, herunder ledelsen.  
Vi anbefaler også, at du bruger superbrugere som førstelinjesupport sammen med din service desk, da disse superbrugere ofte er eksperter. 

For at kunne være en succesfuld superbruger, er det vigtigt at man træner disse brugere. Det vil sige at der lægges ekstra energi i at disse personer har styr på MyDesk programmet fra ende til anden.  

Disse kan være kontorchefer, facilitetschefer, servicechefer, kantine/køkkenchefer, finans eller andre med nøgleroller i din organisation, der vil bruge systemet som superbrugere. 

Én eller flere med ansvar til at lave træningsmateriale 

Trænere skal identificere relevante materialer fra mydesk.io/knowledge eller udvikle brugerdefinerede træningsmaterialer (såsom hurtigreferenceguider).  

Du skal bruge materialer både til den indledende implementering for at introducere nye brugere og når Mydesk er live, til rettelse eller ny funktionalitet. 

Service desk / intern support  

Dette team er dit interne supportteam, service desk eller help desk, som håndterer alle interne supportbilletter og førstelinjeproblemer med IT, før de eskaleres til MyDesk Support. Dette team skal trænes til at håndtere alle MyDesk-relaterede problemer. 

Samtykke til MyDesk

Hvorfor samtykke?  

MyDesk er en moderne applikation, der er hostet i Azure Cloud og bruger den nyeste teknologi indenfor sikkerhed. Det er meget nemt at få adgang og kræver næsten ingen tid for IT-administratorer. 

Når man skal starte onboarding-processen, skal man give MyDesk samtykke med en administrator bruger. Denne administrator bruger giver samtykke på vegne af organisationens brugere. Så alle der skal have adgang, kan få adgang til applikationen. 

MyDesk gemmer ikke nogle adgangskoder eller følsomme oplysninger udover personens e-mail, som er koblet til en reservation. 

MyDesk opbevarer ikke og har ikke adgang til jeres brugerkonti og passwords, dette ligger hos Microsoft, derudover gemmer vi så få informationer som muligt: 

For deskbooking: 

 • Email 
 • Navn på bruger 
 • Plads ID 

For mødelokale booking: 

 • Ingen informationer gemmes i MyDesk, disse gemmes og opbevares i jeres Exchange Online 

Bemærk: Har I slået delte mødelokaler til, så gemmes alle mødeinformationer for det delte mødelokale i MyDesk, for at vi kan dele informationen med brugere som ikke er en del af jeres Tenant men som I ønsker at dele med. 

Mødeforplejning 

 • Email på mødebooker 
 • Tidspunkt for møde 
 • Mødelokale 
 • Informationer omkring mødeforplejningen 

Gæsteregistrering 

 • Vært 
 • Gæst navn 
 • Gæst e-mail 
 • Gæst telefonnr. 

Bemærk at alle data gemt i MyDesk anonymiseres efter 14 dage eller efter aftale. Det vil sige at hvis du for eksempel har booket en specifik plads, vil den efter 14 dage anonymiseres og du kan ikke se hvem der har booket, blot at der har været en booking. 

I bund og grund giver jeres samtykke udelukkende MyDesk adgang til jeres ansattes office 365 E-mail så vi kan logge jer ind i jeres system. 

Når du accepterer samtykket, er du klar til at begynde at tilføje placeringer, områder og foretage din første reservation. Der er ingen bruger-onboarding. Alle brugere har adgang fra starten med deres egen Office 365-login. 

For give samtykke skal du følge dette link: 

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=ac2195a2-2960-452d-9cb9-ad6e9dfa9e16&redirect_uri=https://mydesk.io&prompt=admin_consent 

Samtykket forklaret (Teknisk) 

Generelt bruger vi Office Graph API’er for tilgang til data. Adgangen til data sker dog altid med Delegated Access, dvs. i brugerens egen context og ikke applikationen. 
MyDesk har ikke adgang til data.

MyDesk er der mange forskellige funktioner der kræver forskellige rettigheder for at fungere, som Graph API’et udstiller. 

Read all company places: 

Tilladelsen giver MyDesk lov til at læse på den loggede ind brugers vegne. Denne tilladelse bliver benyttet til at se mødelokaler ressourcer og deres tilhørende kalendere. Dette er nødvendigt for at kunne opsætte og benytte MyDesk til at booke mødelokaler og vise hvorvidt de er optaget eller ej.

Sign you in and read your profile: 

Tillader, at brugere kan logge på appen, og tillader, at appen læser profilerne for de brugere, der er logget på. Tillader yderligere, at appen læser grundlæggende firmaoplysninger om de brugere, der er logget på. 

Read all users’ full profiles: 
Tilladelsen giver Mydesk lov til at læse på vegne af den bruger der er logget ind. Vi får lov til at læse profil indstillinger, roller såsom manager / leder over andre brugere i din organisation.  

Den læser alle grundlæggende egenskaber på andre brugere i din organisation heriblandt, fulde navn, e-mail og photo. Det er relevant data for at brugeren kan slå sine kollegaer op i systemet og se jeres egen opdateret data.  
 
Den benyttes til at kunne sætte manager booking op. Det vil sige at når du er logget på med en bruger der i Azure AD / Microsoft Entra ID har manager / leder rollen, så kan personen booke plads for de personer han/hun er leder for.  

Read all groups: 
I tilladelsen for den fulde profil får vi adgang til at se profilens roller. Den aflæsning bliver benyttet her til at kunne lave manager booking. Udover at skulle se profilens roller er vi også nødt til at have adgang til at læse de grupper som lederen så er en del af.  

Have full acces to user calendars: 

Tillader mydesk adgang til den loggede ind brugers kalender. Dette bliver benyttet til at kunne lægge deskbookinger og mødebookinger ind fra MyDesk. Det vil sige når der bliver lavet en deskbooking eller booket et mødelokale, så lægges møde direkte i din Outlook 365 kalender.  

Derudover giver det mulighed for at sætte mødelokale / mødeforplejning på et eksisterende møde inde i MyDesk.  

Read group memberships: Denne tilladelse giver rettighed til at se hvilken type medlem man er i de grupper man er del af i Azure AD / Microsoft Entra ID. 

Ligesom det er vigtigt at vide hvad personens roller er i virksomheden så det også vigtigt at vide hvilken roller personen har i hvert enkelt gruppe.  

Read presence information of all users in your organization: 
Denne tilladelse giver MyDesk til at læse alle personers aktivitet på vegne af den loggede ind bruger. Det er for at kunne vise brugeren hvad status kollegaer har.  

 

Eksempler på brug af Graph.API 

 • Find kollegaer 

At kunne fremsøge kollegaer for at se hvor de sidder på pågældende dage og samtidig se deres profilbillede samt stamoplysninger. I tillæg hertil, kan med samme funktion opbygge egne teams så man har let adgang til at se hvor alle sine nærmeste kollegaer er. For at kunne se kollegaers billede, stamoplysninger og tilstedeværelse kræves: Precense.Read.All, User.Readbasic.All, User.Read, User.Readbasic.All.  
 

Presence.Read.All indeholder 2 oplysninger fra brugerprofiler.  
 

{ “id”: “66825e03-7ef5-42da-9069-724602c31f6b”, “availability“: “DoNotDisturb”, “activity“: “Presenting” } 
 

 • Book på vegne af andre 

I MyDesk kan man aktivere funktioner som: book for kollegaer og manager booking. Book for kollegaer betyder at man kan få lov at booke på vegne af kollegaer der er tilknyttet samme afdeling. Denne funktion kræver: User.Read.All, User.Read, User.Readbasic.All 
 

Manager booking åbner op for at man kan foretage bookinger for alle dem som ref. til dig som manager i AD. Denne funktion kræver: User.Read.All, User.Read, User.Readbasic.All. 

Book på vegne af andre gælder kun deskbooking.   
 

 • MyDesk adgangsgrupper 

I MyDesk kan man konfigurere hvilke personer der må booke i forskellige områder baseret på AD sikkerhedsgrupper. Disse grupper kan tilknyttes på både områder og lokationer i MyDesk. I tillæg bruges sikkerhedsgrupperne også som adgangsgivende til forskellige områder i MyDesk – eksempelvis hvem der er administratorer, hvem der har adgang til rapportering osv. For ikke at knytte det op på personer, bruger vi AD grupper. For dette kræves: Group.Read.All, GroupMember.Read.All. 

Hvad skal MyDesk bruge fra jer for at kunne lave opsætningen?

Hvad skal I levere 

For at vi kan sætte MyDesk op til jer, så har vi behov for følgende: 

Teknisk godkendelse (Samtykke til Mydesk, Certifikat ved visse moduler) 

MyDesk benytter Microsoft Office 365 login til at give jeres brugere adgang til MyDesk, det gør det dejligt nemt for dem i det daglige da de så ikke skal huske et nyt brugernavn eller password samt også får single signin, dvs. i det daglige når de er logget på deres PC, så er de også logget ind i MyDesk.  

Læs mere om den tekniske godkendelse under “Samtykke til MyDesk” 

 

Bemærk, samtykke skal kun afgives én gang og ikke pr. produkt.

Opsætning af Deskbooking 

Samtykke skal gives 

I sammenhæng med opstart med MyDesk skal der afgives samtykke, dette skal kun gøres én gang af en administrator bruger. – Du kan læse mere om Samtykket her.

Plantegninger 

Vi tegner jeres plantegninger i 3D og vedligeholder dem for jer løbende, men for at kunne gøre dette har vi brug for jeres eksisterende plantegninger hvorpå vi kan se hvad der er skriveborde og mødelokaler. 

Da det er vigtigt for os at give jeres brugere et retvisende billede af det jeres kontor, så ville det være en stor hjælp hvis I kan vedlægge  et par billeder hvor vi kan se jeres inventar, gulve og vægfarver. 

Vi modtager alle formater af plantegninger også hvis I kun har en skitse i selv har tegnet. Dog vil det betyde vi nok lige skal igennem et forsøg eller to for at ramme helt plet, hvilket ikke er noget problem! 

Opsætning af områder 

Når man skal implementere MyDesk deskbooking så indeles ens plantegning / floorplan i nogle områder for hver større eller mindre gruppe af skriveborde. De her områder skal navngives efter hvad i ønsker. Vores anbefalinger er at navngive dem efter de afdelinger der sidder i områderne, såsom HR, Facility, Support mm.  

Hvis der ikke er faste pladser og alt skal være frit for booking kunne navne såsom “Flyverpladser” eller “Flex” være en mulighed. Måden i bedst illustrere for os hvordan i ønsker jeres områder inddelt er at i enten printer en tegning og markere i hånden eller bruger paint / photoshop til at lave nogle områder og skrive med tekst hvad de skal hedde. Se eksempler herunder.

Pladser er tegnet ind med en blå overstregningstuds, gul er ting de ønsker tilføjet og bordene markeret med noget rødt i midten skal på kortet men skal ikke kunne bookes. På den måde får vi et klart og tydeligt billede over hvad der ønskes hvor, og det gør vi hurtigere kan komme i mål og i kan begynde at deskbooke.

Alternativt kunne man også bruge forskellige værktøjer enten et program lavet til at lave plantegninger, eller noget så simpelt som paint og her placere pladser mm.  

Ønsker man at få bestemte pladsnavne på hvert enkelt skrivebord, skal dette også noteres på tegningen.  

Opsætning af Mødelokalebooking 

Samtykke skal gives 

I sammenhæng med opstart med MyDesk skal der afgives samtykke, dette skal kun gøres én gang af en administrator bruger. – Du kan læse mere om Samtykket her.

Plantegning hvis ønsket 

Ved mødelokalebooking er plantegninger ikke et krav, men vi anbefaler det på det kraftigste da man på alle platforme kan få et flot overbliksbillede og en nem oversigt til at vælge sit mødelokale.   

Vi tegner jeres plantegninger i 3D og vedligeholder dem for jer løbende, men for at kunne gøre dette har vi brug for jeres eksisterende plantegninger hvorpå vi kan se hvad der er skriveborde og mødelokaler. 

Da det er vigtigt for os at give jeres brugere et retvisende billede af det jeres kontor, så ville det være en stor hjælp hvis I kan vedlægge  et par billeder hvor vi kan se jeres inventar, gulve og vægfarver. 

Vi modtager alle formater af plantegninger også hvis I kun har en skitse i selv har tegnet. Dog vil det betyde vi nok lige skal igennem et forsøg eller to for at ramme helt plet, hvilket ikke er noget problem! 

En bruger i jeres domæne 

Hvis i ønsker MyDesk hjælper jer med at opsætte og placere mødelokaler på jeres floorplans. Eller ønsker i at vi skal sætte mødeskærme op for jer, så har vi behov for at få en bruger i jeres tenant, den kunne eventuelt hedde “Mydesk@*JeresTenant*.dk

Grunden til vi har behov for en konto er fordi at MyDesk ikke har adgang til jeres exchange, det kræver en bruger med adgang for at kunne se jeres mødelokaler i MyDesk.

Placering på floorplan 

Hvis MyDesk skal placere jeres lokaler på floorplan har vi behov for at få et billede af jeres plantegning hvor de er markeret med navn.  
Ønsker i selv at sætte dem på, er dette trin ikke nødvendigt. 

Opsætning af Delte mødelokale 

Samtykke skal gives 

I sammenhæng med opstart med MyDesk skal der afgives samtykke, dette skal kun gøres én gang af en administrator bruger. – Du kan læse mere om Samtykket her.

Certifikat skal installeres 

For at kunne dele mødelokaler på tværs af tenants i MyDesk er det nødvendigt at yderligere installeres et certifikat i jeres AD. Det er en hurtig proces der skal udføres af en administrator. Læs mere her.

En liste med hvilke tenants der skal have delt mødelokalerne 

Det er vigtigt for Mydesk at vide hvilke tenants der skal deles mødelokaler til.  

For at kunne dele mødelokaler med andre tenants er det nødvendigt at de også afgiver samtykke til MyDesk, dette er for de kan logge ind med deres SSO.  

  

Opsætning af Mødeforplejning  

Certifikat skal installeres 
For at kunne benytte mødeforplejning i MyDesk er det nødvendigt at yderligere installeres et certifikat i jeres AD. Det er en hurtig proces der skal udføres af en administrator. Læs mere her.  

Menukort 

Hvis I har valgt at tilbyde jeres medarbejdere mødeforplejning gennem MyDesk, så har vi brug for jeres menukort hvor følgende fremgår 

 • Produktnavn
 • Pris
 • Periode man kan bestille varen (F.eks. 08-16)
 • Er der begrænsning på hvornår der kan bestilles (F.eks. Kan senest bestilles dagen før kl) 
 • Nogle kommentarer / noter på produkter
 • Hvis det varierer hvilke varer der er tilgængelige på specifikke lokationer, så skal dette også fremgå

Opsætning af Gæsteregistrering 

Samtykke skal gives 

I sammenhæng med opstart med MyDesk skal der afgives samtykke, dette skal kun gøres én gang af en administrator bruger. – Du kan læse mere om Samtykket her.

En snak om design af gæsteregistrering 

Opsætning af Planner 

Samtykke skal gives 

I sammenhæng med opstart med MyDesk skal der afgives samtykke, dette skal kun gøres én gang af en administrator bruger. – Du kan læse mere om Samtykket her.

Certifikat skal installeres 

For at kunne benytte Planner i MyDesk er det nødvendigt at yderligere installeres et certifikat i jeres AD. Det er en hurtig proces der skal udføres af en administrator. Læs mere her.

Sikkerhed i MyDesk

MyDesk er dedikeret til at opretholde den højeste standard for sikkerhed for at beskytte dine data og sikre, at dine oplysninger er fortrolige og beskyttede. Her er nogle vigtige punkter, der illustrerer vores engagement i sikkerhed: 

Hostet i Azure Cloud: MyDesk er en moderne applikation, der er hostet i Azure Cloud. Dette giver os adgang til den nyeste teknologi og sikkerhedsforanstaltninger. 

Revisioner af PwC: Vi gennemgår løbende revisioner af PricewaterhouseCoopers (PwC) som en del af vores 3402 revisionserklæring. Dette sikrer, at vores sikkerhedspraksis og bagvedliggende processer er i overensstemmelse med branchens bedste standarder og sikkerhedsforanstaltninger. 

Anonymisering af data: Vi anonymiserer alle data, der er gemt i MyDesk efter 14 dage eller efter aftale. Dette betyder, at personlige oplysninger bliver slettet eller anonymiseret for at beskytte dine data. For eksempel, hvis du har foretaget en booking, vil detaljerne blive anonymiseret efter 14 dage, og kun bookingens eksistens vil blive bevaret. 

3402 RevisionserklæringDu kan downloade og se vores 3402 Revisionserklæring her. 

Adgang til Exchange ved delte mødelokaler / mødeforplejning / planner

Når man skal benytte MyDesk til at dele mødelokaler, styre mødeforplejning eller bruge planner er det nødvendigt at implementere en appregistrering i Azure med et tilknyttet certifikat. Dette giver MyDesk adgang til at kommunikere med jeres mødelokalers kalender uden behov for en individuel MyDesk-bruger med login og adgangskode.  

Implementeringskrav: 

Appregistrering i Azure: Opret en appregistrering i jeres Azure-konto. Dette indebærer at definere applikationsoplysninger, sikkerhedskonfiguration og tilladelser til adgang til Exchange-data. 

Tilknyt certifikatMyDesk generere og sender et certifikat specifikt til jeres tenant.  

På den måde kan vi på vegne af jer styre følgende opgaver i MyDesk: 

 • Sikre at mødeforplejning altid indeholder den korrekte information omkring mødetidspunkt 
 • Aflyse catering for møder som slettes gennem Outlook eller andre applikationer 
 • Planner kan læse alle møder i mødelokalernes kalender og opdatere / rykke dem. 
 • Vise dem i deler jeres mødelokaler med, hvornår der er ledige perioder de kan booke i.   
 • Booke møder i jeres exchange mødelokaler for de virksomheder jeres mødelokaler er delt med.   

Mulighed for afgrænsning af hvilke mødelokaler, der skal gives kunne bookes gennem MyDesk. 

Adgangen til Exchange for den nye app registrering vil som standard inkludere alle kalendere i Exchange Online. For at begrænse dette til kun at omfatte mødelokaler skal der oprettes en ”Application Access Policy”. Dette gøres ved at følge nedenstående vejledning:

Opret en mail-enabledsecuritygroup med alle mødelokaler i

Opret forbindelse til Exchange Online gennem PowerShell

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps&preserve-view=true

Kør følgende kommando i PowerShell:

New-ApplicationAccessPolicy -AppId [AppID] -PolicyScopeGroupId [SecurityGroupEmail] -AccessRight RestrictAccess -Description “Restrict this app to members of distribution group” 

[AppId]: Application ID for den app registrering som blev lavet til applikationen tidligere 

[SecurityGroupEmail]:Email på den mail-enabled security groups om indeholder alle mødelokaler 

Bemærk det kan tage over en time før den nye policy er replikeret så den fungerer mod Microsofts Graph API.

Man kan benytte følgende kommando til at verificere om applikationen har adgang til en specifikmailbox:

Test-ApplicationAccessPolicy -Identity [Mailbox] -AppId [AppId] 

[Mailbox]: Email på det meeting room som der skal testes adgang mod 

[AppId]: Application ID for den app registrering som blev lavet til applikationen tidligere 

Brugerstyring mellem MyDesk & Azure AD / Microsoft Entra ID

Det er muligt i Azure AD / Microsoft Entra ID at oprette security groups hvori du kan indsætte de brugere der skal have de forskellige rettigheder i MyDesk.  

Roller i Mydesk:  

User: Helt standard bruger rolle – Til dem der skal benytte systemet. 

Administrator: Administratoren har adgang til alt administration i MyDesk, det vil sige det inkludere alle andre roller.  

Manage locations: Med denne rolle har man mulighed for at tilføje, fjerne eller redigere områder til deskbooking der er sat ind i MyDesk.  

Bookings: I bookings kan man se alle oprettet deskbookinger i MyDesk 

Users and permissions: Users and permissions rollen giver adgang til at oprette andre brugere og / eller sætte AD security groups på en rolle.  

Lunch & Catering: Mulighed for at se og administrere frokost, også mulighed for at se / redigere mødeforplejning og få et overbliksbillede over dagens bestillinger.  

Floor plan: I floor plan kan man tilføje / redigere oversigtsbillederne til områderne, dette gør MyDesk support for dig men det er muligt at få adgang.  

Book for all: Personer med denne rettighed kan deskbooke for alle.  

Sæt en security group på en rolle: 

Inde i Mydesk “administration -> Users and permissions” har du mulighed for at oprette grupper med dine AD Security groups.  

1. Tryk “Add new group” 

2. Fremsøg din AD gruppe i det vindue der åbnes. 

3. Når AD gruppen er valgt, vælger du derefter de rettigheder de skal have i MyDesk. 

Når du trykker på Save / Gem vil alle din AD gruppe have modtaget de rettigheder du har givet dem.  

Når du opdaterer gruppen i Azure AD / Microsoft Entra ID bliver den opdateret i MyDesk uden du skal gøre yderligere. På den måde holdes det hele i jeres eget system og behøver ikke ekstra styring fra MyDesk platformen.  

Udrulning af MyDesk og oplæring

Vi er glade for at have dig med ombord, og vi vil sikre, at din oplevelse med at implementere MyDesk i din virksomhed bliver så glat og problemfri som muligt. Her er en vejledning til, hvordan du kan udrulle MyDesk og få mest muligt ud af vores platform: 

Kom i gang med MyDesk” I vores Knowledgebase finder du en dedikeret sektion kaldet “Kom i gang med MyDesk”. Her kan du finde alle de nødvendige vejledninger, ressourcer og trin-for-trin vejledninger til at komme i gang med MyDesk. Uanset om det er installation, konfiguration eller brug af forskellige funktioner, kan du finde alt, hvad du har brug for i denne sektion. 

Tilkobling til en kontaktperson: Ved opstarten af MyDesk vil du blive tilknyttet en kontaktperson, som vil være din primære kontakt under udrulningsprocessen. Du kan altid kontakte denne person for at få vejledning, rådgivning og idéer til at optimere brugen af MyDesk, så det bedst muligt passer til dine behov og krav. 

Ongoing Support: Udrulning er kun begyndelsen. Vi er her for at støtte dig hele vejen gennem din rejse med MyDesk. Uanset om det er teknisk support eller ønsker til opdateringer kan du altid regne med vores dedikerede supportteam vil gøre deres bedste for at hjælpe dig. 

 

Support efter implementering

Vi er her for at sikre, at din oplevelse med MyDesk er så problemfri og behagelig som muligt. Her er en oversigt over, hvordan vores supportfunktion fungerer, så du altid ved, hvordan du kan få hjælp, når du har brug for det: 

 1. Kontakt via E-mail: Du kan kontakte vores supportteam ved at sende en e-mail til: support@mydesk.io. Uanset om du har spørgsmål, problemer eller forslag til forbedringer, er vores team klar til at hjælpe dig. 

  

 1. Kontaktperson ved Onboarding: Under din onboarding-proces får du tildelt en kontaktperson, som du kan henvende dig til med eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Din kontaktperson er der for at sikre, at din start med MyDesk går glat, og at du føler dig godt tilpas med vores platform. 

  

 1. Svar inden for 24 Timer: Vi stræber efter at besvare alle henvendelser inden for 24 timer. Uanset om det drejer sig om tekniske problemer, behov for ændringer i din MyDesk-portal eller bare generelle spørgsmål, kan du forvente en hurtig og effektiv respons fra vores team. 

  

 1. Administration Minimeres: Hos MyDesk er det vigtigt for os at minimere den administrative byrde for vores kunder. Derfor opfordrer vi dig til at kontakte vores supportteam med enhver anmodning eller ændring, du måtte have brug for i din MyDesk-portal. Vi er her for at hjælpe med alt fra at flytte et skrivebord på oversigtstegningen til at implementere forbedringer baseret på dine ideer og feedback. 

  

 1. Holdt i Loopet: Når du kontakter vores support, kan du forvente at blive holdt opdateret gennem hele processen. Vi sørger for at holde dig informeret om statussen for din henvendelse og sikre, at du føler dig tryg og velinformeret undervejs.

  

Vi håber, at denne vejledning giver dig klarhed over, hvordan vores supportfunktion fungerer, og hvordan du bedst kan få hjælp, når du har brug for det. Hos MyDesk er vores mål at levere en fremragende og nærværende kundesupportoplevelse, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget for dig og din virksomhed. 

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Snak med en ekspert

Du er altid velkommen til at ringe til os

6916 0382 eller mail@mydesk.io

Du kan også skrive til os på chatten nedenfor, så svarer vi med det samme.

Henrik, Jesper og Louise - MyDesk