Overvejelser inden introduktion af fleksible arbejdspladser

Overvejelser mange virksomheder gør sig inden de introducerer fleksible arbejdspladser

Mange virksomheder holder igen med at introducere fleksible arbejdspladser da de er bange for medarbejdernes reaktion.

Nedenfor har vi beskrevet nogle af de tanker medarbejderne har gjort sig når vi har spurgt til introduktion af fleksible arbejdspladser hos dem.

Man bliver kun set når man er på sin plads

Mange steder er det stadig opfattelsen at den gode medarbejder er den som kommer først, går sidst og bliver set, ikke nødvendigvis den som skaber de bedste resultater. Når du fjerner den faste så er dette med til at ændre denne kultur.

Man føler sig tryg når man kan møde ind på den samme faste plads hver dag

Dette er en af de største barrierer som vi møder. Mennesket er vanedyr og vi sætter os altid det samme sted, både derhjemme men også på kontoret.

Ofte følger der noget godt med at bryde vanen og I alle tilfælde vi har oplevet, har der ikke været nogen negativ respons eller resultater. Ikke mindst fordi, er der en medarbejder som vil sidde på sin egen faste plads så kan I lade ham sidde. Fordi man introducerer flydende arbejdspladser behøver det ikke gælde for alle.

Nogle grupper har specielle behov som kræver faste pladser

Ofte er der grupper på arbejdspladsen som har behov for noget specielt hardware som ikke er til at flytte rundt på, andre har meget papir, for dem er fleksible arbejdspladser ikke muligt – dem lader I sidde.
Fordi I introducerer fleksible arbejdspladser behøver det ikke gælde alle.

Jeg har brug for at sidde med mit team

Fleksible arbejdspladser udelukker ikke at du stadig kan sidde sammen med dit team, I kan introducere flydende arbejdspladser indenfor teamet.

I MyDesk kan du for eksempel rettighedsstyre lokationer og områder, så det for eksempel kun er økonomi som kan booke pladser I økonomi.

Det er for stor en ændring på en gang, vi er mange medarbejdere

Vi har I nogle virksomheder erfaret at udrulning af fleksible arbejdspladser bedst fungerer når det sker trinvist, mange af vores kunder starter med at gøre specifikke områder flydende hvor man skal reservere en plads hvis man ønsker at sidde der. På resten af kontoret, her skal man kun angive om man kommer på kontoret eller ej, og hvis man angiver at man gør så kan man sætte sig på den plads hvor man plejer at sidde.

I en senere fase så udvider vores kunder så de inkluderer flere og flere områder som flydende fleksible arbejdspladser hvor brugerne skal reservere skrivebord hvis de ønsker at sidde der.

Jeg har brug for altid at sidde sammen med de samme personer

I mange organisationer er der behov for at specifikke arbejdsgrupper sidder tæt ved hinanden. Oprindeligt blev de placeret hvor de sidder fordi personerne kørte et projekt sammen og derved skabte en relation. Udfordringen som vi har set nogle steder er at når projektgruppen eller arbejdsopgaverne ændrer sig så bliver medarbejderen siddende fordi det er bekvemt og hyggeligt og ikke fordi det er de mest “relevante” personer som sidder tæt på en.

Med flydende fleksible arbejdspladser kan du hele tiden opdatere dit foretrukne team og reservere et skrivebord tæt på de hvor det er mest relevant, og når du er tvunget til at skulle tage stilling til hvor du sidder er chancen for at du sætter dig der hvor det giver mest værdi større end hvis du blot følger vanen.

Medarbejderne gider ikke reservere en plads inden de kommer på kontoret, det er for besværligt

Vi er allerede vant til at skulle åbne Outlook for at tjekke vores mails, registrere tid I tidsregistreringsystemet og mange andre vaner som vores arbejdsgivere har bedt os om.

MyDesk er meget meget simpelt og tilgængeligt på alle enheder og også I Outlook. Fælles for alle kunder er at de er overraskede over hvor simpelt det er at bruge.